Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Το εργο αποχέτευσης στις περιοχές Καστελόκαμπου Ρίου,Αγ.Βασιλείου προχωράει με γοργούς ρυθμούςΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΥ  ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Η ΔΕΥΑΠ έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ την κατασκευή του δικτύου λυμάτων των περιοχών Καστελόκαμπου, Ρίου, Αγ. Βασιλείου και ήδη μεγάλο τμήμα του δικτύου έχει κατασκευασθεί .

Στα πλαίσια των εργολαβιών θα κατασκευασθεί  το τμήμα της σύνδεσης  από τον κεντρικό αγωγό  “διακλάδωση” μέχρι την ρυμοτομική γραμμή, καθώς και το φρεάτιο προσαρμογής  παρά τη ρυμοτομική γραμμή , όμως το κόστος αυτών  βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι θα το καταβάλουν μαζί με τα αναλογούντα των τετραγωνικών, της προς αποχέτευσης οικοδομής τους, τέλη σύνδεσης.

Τα ανωτέρω ποσά θα γίνονται γνωστά στον κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου όταν αυτός θα προσέλθει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας σύνδεσης με το δίκτυο.

Στο δίκτυο θα είναι δυνατή η σύνδεση των οικιακών λυμάτων και σε καμία περίπτωση των υπογείων υδάτων ή των ομβρίων , τα οποία θα δύνανται να παροχετευτούν σε δίκτυο ομβρίων , σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τούτο κατασκευασθεί.

Οι κάτοικοι μετά την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη της λειτουργίας αυτού, θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ και θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν για την έκδοση της άδειας σύνδεσης, ώστε να συνδεθούν τα ακίνητά τους με τον αγωγό.

Μέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου και των αντλιοστασίων για την μεταφορά των λυμάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο της οδού Αυστραλίας, το δίκτυο δεν δύναται να παραλάβει λύματα αφού δεν υπάρχει αποδέκτης για να τα παροχετεύσει.

Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι δεν επιτρέπεται η όποια σύνδεση βόθρων ή εσωτερικού δικτύου λυμάτων των ακινήτων των ανωτέρω περιοχών στο ήδη κατασκευασμένο δίκτυο λυμάτων  το οποίο δεν λειτουργεί.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η σύνδεση των ακινήτων θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, μετά την ολοκλήρωση του όλου έργου και την θέση αυτού σε λειτουργία, οπότε και θα γνωστοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της ΔΕΥΑΠ στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών καθώς και μέσω του γραπτού όσο και του ηλεκτρονικού τύπου από την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: