Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Υπεγράφη η σύμβαση για τις συντηρήσεις αύλειων χώρων


Ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές) καθώς και των γονέων, το οποίο αφορά τις συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολικών μονάδων της Πάτρας, ικανοποιείται από το Δήμο με την υπογραφή, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο, από το Δήμαρχο Γιάννη Δημαρά και τον αναδειχθέντα, από τη διενεργηθείσα δημοπρασία, ανάδοχο Ε.Δ.Ε. Παναγιώτης Φάλαρης, της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου.

Τα σχολικά συγκροτήματα στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσεις είναι: 21ο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο Ρίου, 42ο Δημοτικό Σχολείο, 25ο Δημοτικό Σχολείο, επίσης μικροεπεμβάσεις θα εκτελεστούν ενδεικτικά στα εξής σχολεία: 6ο Λύκειο, 14ο Δημοτικό Σχολείο, 45ο Δημοτικό Σχολείο, 7ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 200.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και επί αυτού προσφέρθηκε έκπτωση 44%  ώστε το τελικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στα 112.000, 17 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και λήγει σε 365 ημέρες οπότε το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: