Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο Δήμαρχος πατρεών σπάεο το απόστημα τα νεκροταφεία. Στέλνει όλα τα στοιχεία στον Εισαγγελέα. Υπεξαίρεση πολλών χιλιάδων ευρώ από τα δημοτικά ταμεία


Σοβαρά στοιχεία κακοδιαχείρισης  και υπεξαίρεσης ανακύπτουν από την  ΕΔΕ που διέταξε ο Δήμαρχος της Πάτρας Γιάννης Δημαράς  για την διαπίστωση ενδεχόμενων  πειθαρχικών ευθυνών, σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών νεκροταφείων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται σε χρονικό βάθος 5 ετών.
Ήδη από τα πρώτα στοιχεία  της ΕΔΕ που διενεργείται από την  Γενική Διευθύντρια του Δήμου κ. Ελένη Αλεξοπούλου, εντοπίστηκε και παραπέμπεται από τον Δήμαρχο στον Εισαγγελέα και στον Γενικό Ειπθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπόθεση που αφορά υπεξαίρεση χρημάτων από συγκεκριμένο υπάλληλο του Ά Κοιμητηρίου, ο οποίος ακολουθούσε δύο μεθόδους για να καταχράται χρήματα που εισέπραττε από τα τέλη του Κοιμητηρίου και δεν απέδιδε στο Ταμείο του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ,  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλειάδα ακυρωμένων αποφάσεων είσπραξης, που εκδίδονταν στο Α’ Κοιμητήριο και αφορούσαν σε τέλη ενταφιασμού, ανακομιδών, καθαριότητας κ.λπ..
Με βάση τους αριθμούς των ακυρωμένων αποδείξεων που εκδόθηκαν στο Α’ Κοιμητήριο, έγινε αναζήτηση των αντιστοίχων που αρχειοθετούνταν  στο έντυπο αρχείο και διαπιστώθηκε ότι αρμόδιος για την είσπραξη υπάλληλος, εξέδιδε και υπέγραφε αποδείξεις είσπραξης τελών, έδινε στους δημότες αντίγραφο της απόδειξης, κρατούσε αντίγραφο του τριπλοτύπου στο έντυπο αρχείο, ενημέρωνε τα χειρόγραφα τηρούμενα βιβλία – αρχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οφειλετών και στην συνέχεια ακύρωνε τις αρχικώς εκδοθείσες αποδείξεις ή σε κάποιες περιπτώσεις επαναβεβαίωνε, μετά την ακύρωση, για τον ίδιο υπόχρεο, ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικώς είχε βεβαιώσει.  
Με τον  τρόπο αυτό και λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού αρχείου, συνδεδεμένου με την έκδοση των αποδείξεων, κατοχυρώνοντο κατ’ αρχήν οι δημότες σε ότι αφορά τις οφειλές τους, αφού η αναζήτηση των υποχρεώσεών τους γινόταν κυρίως μόνο από το έντυπο αρχείο, πλην όμως ο Δήμος δεν εισέπραττε τα καταβληθέντα ποσά, αφού οι πραγματοποιούμενες ακυρώσεις συνεπάγονταν την απόδοση μηδενικού ή πολύ μικρότερου ποσού στο Ταμείο του Δήμου.
Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προκύπτουν ακυρωμένες και μη επαναβεβαιωμένες αποδείξεις μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 της τάξεως των 2.200,00€.
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ εντοπίστηκαν  ΄΄παραποιημένες΄΄  αποδείξεις οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί από το εγκατεστημένο στο Α΄ Κοιμητήριο μηχανογραφικό σύστημα.
Η διαπίστωση περί ΄΄ φερομένων παραποιημένων αποδείξεων ΄΄ οδήγησε σε δειγματοληπτική αναζήτηση και λοιπών στοιχείων προκειμένου να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση της παρέμβασης.
Από την δειγματοληπτική αναζήτηση των ενταφιασμών του έτους 2013 προέκυψαν κατ’ αρχήν δέκα τρείς ΄΄ ύποπτες ΄΄ περιπτώσεις.
Σε αυτές  παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός της  απόδειξης είσπραξης που αναγράφεται  ως μονοσήμαντο στοιχείο ανά ενταφιασμό στο οικείο βιβλίο, όταν εισάγεται ως στοιχείο στο εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα, αντιστοιχίζεται σε περίπτωση με αιτιολογία άσχετη με ενταφιασμούς και με διαφορετικό υπόχρεο οφειλέτη.
Επειδή τα ανωτέρω συμπεράσματα αναδεικνύουν ένα σοβαρότατο διαχειριστικό ζήτημα αναζητήθηκαν  στοιχεία από δημότες προκειμένου να υπάρχουν πρωτότυπες αποδείξεις για να γίνει αντιπαραβολή. Όλες φέρουν την υπογραφή του συγκεκριμένου υπαλλήλου του Κοιμητηρίου.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος υπάλληλος δεν απέδωσε άμεσα στο Ταμείο ως όφειλε, αλλά καθυστερημένα ποσό 2.210,00€, αυτό που είχε εισπράξει το χρονικό διάστημα από 17/6/2013 έως και 6/7/2013 ενώ τυπικά είχε απομακρυνθεί από το Κοιμητήριο, από τις 8/7/2013.
Η απόδοση έγινε στις 20/8/2013, μετά δηλαδή από χρονικό διάστημα ενάμιση μήνα και ενώ είχε γίνει ήδη γνωστό ότι πραγματοποιείται Ε.Δ.Ε. για την διαχείριση των Κοιμητηρίων.

Επειδή τα πρώτα αυτά στοιχεία που προκύπτουν από την ΕΔΕ,  αφορούν μία ιδιαίτερα σοβαρή διαχειριστική υπόθεση, που απαιτεί άμεση ενέργεια χωρίς να προαπαιτείται το πόρισμα της Ε.Δ.Ε, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Γιάννης Δημαράς προέβη αμέσως στις παρακάτω ενέργειες.

-Ανέστειλε τα υπαλληλικά καθήκοντα του συγκεκριμένου υπαλλήλου
- Ζήτησε την απολογία του υπαλλήλου ο οποίος αρνήθηκε την υπεξαίρεση και έκανε λόγο για συνδικαλιστική δίωξη
- Ζήτησε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο  να γνωμοδοτήσει για τη θέση του σε δυνητική αργία, μέχρι το Πειθαρχικό να αποφανθεί επί της οριστικής αργίας
- Έστειλε την αναφορά στον Εισαγγελέα για αξιολόγηση των ποινικών αδικημάτων.
- Έστειλε την αναφορά στον  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή.

 - Παράλληλα, επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργείται προέκυψε πλήρης έλλειψη κτηματολογίου - ταφολογίου στα Κοιμητήρια και εξ’ αυτού η δυνατότητα ταυτοποίησης στοιχείων, ενημέρωσης μερίδων, είσπραξης τελών κ.λπ., έδωσε εντολή ώστε να συγκροτηθούν συνεργεία, που μετά από συνεννόηση μεταξύ τους και εφόσον αναζητηθούν τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά καιρούς συντάσσονταν από τις Δ/νσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών & την Δ/νση Έργων του Δήμου, ώστε να αποδώσουν το ταχύτερο δυνατό την τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και να γίνει  αντιστοίχιση των τάφων με τα στοιχεία των ιδιοκτητών και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τελών ανά υπόχρεο κ.λπ. δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέτει από χρόνια την σχετική εφαρμογή χωρίς όμως μέχρι σήμερα να την έχει ενεργοποιήσει.
Υπενθυμίζεται ότι οι σοβαρές ενδείξεις για αδιαφανείς διαδικασίες και κακή διαχείριση στα  Δημοτικά Νεκροταφεία προέκυψαν μετά την  εφαρμογή του νέου Οργανισμού λειτουργίας του Δήμου Πατρέων, την αλλαγή των προϊσταμένων των δύο Δημοτικών Νεκροταφείων και την επιλογή του  Δημάρχου να τοποθετήσει νέους Προϊστάμενους, αλλά και τις επισκέψεις- αυτοψίες του κ. Δημαρά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: