Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Αποχετευτικό δίκτυο από την ΔΕΥΑΠ και για Βραχνέϊκα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, περιοχή Παραλίας, Οβρυά, Δεμένικα


Μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ, την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την έγκριση από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), ο Δήμαρχος Πατρέων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Γιάννης Δημαράς, υπέγραψε με την ανακηρυχθείσα ανάδοχο «ΣΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ΧΑΡΔΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» την ανάθεση εκπόνησης μελέτης του δικτύου λυμάτων στις περιοχές: Βραχνέϊκα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, περιοχή Παραλίας, Οβρυά, Δεμένικα σε επίπεδο οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης και τη μελέτη σε επίπεδο προμελέτης και τευχών δημοπράτησης με το σύστημα μελέτη κατασκευή της επέκτασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πατρέων.
Προϋπολογισμός του όλου χρηματοδοτικού προγράμματος είναι 22 εκ. ευρώ ενώ προϋπολογισμός της μελέτης που αφορά το πρώτο υποέργο, είναι 249.240 ευρώ.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΕΠΠΕΡΑΑ με χρήματα από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: