Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Τρι ασχολεία του ενέταξε ο Δήμος Πατρέων στο πρόγραμμα "Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια"Στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη 2007-2013, (ΕΠΠΕΡΑΑ)», για το πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», προεντάχθηκαν, από το Κ.Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που είχε υποβάλει ο Δήμος για το 11ο, 15ο-17ο και 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, προτεινόμενης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 132.032,01€, 111.568,2€ και 171.512,86€ αντίστοιχα.
          Σκοπός των ανωτέρω έργων  είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου και των γύρω κατοικιών, η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και της ευρύτερης γειτονιάς του και η βελτίωση του μικροκλίματος. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή πράσινων δωμάτων στις στέγες των κτηρίων και κατάλληλες αρδευόμενες φυτεύσεις σε όλη τους την επιφάνεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: