Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ
12.200.500,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΝΩ Δ. ΡΙΟΥ
540.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ), ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
4.000.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 160Υ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΥΙΑΣ
5.700.000,00
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 29/1/2013
5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
4.400.000,00
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 5/2/2013
6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΕΙΣΟΔΟ ΧΥΤΑ ΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ
1.500.000,00
ΕΕΤΑΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
7
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
6.500.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
8
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ 57ΟΥ Δ.Σ.
492.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
9
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
7.000.000,00
ΕΣΠΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ
10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΟΣΑΑ)
700.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
191.000,00
INTERREG
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 2/2013
12
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΛΑΤΕΡΟΥ -ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ-ΚΑΒΟΥΚΑΚΙ -ΓΟΥΒΑΣ (ΟΣΑΑ)
7.400.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
13
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
900.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
14
ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
1.400.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
15
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
475.000,00
ΥΠΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
16
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΤΗΣ
10.620.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
17
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΟΥΣ
3.500.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
18
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CAMPING
5.000.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
19
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
50.000.000,00
ΕΣΠΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
122.518.500,00
Δεν υπάρχουν σχόλια: