Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Ο Δήμος Πατρεών αξιοποιεί τις οπτικές ίνες για γρήγορο διαδίκτυο στα σχολείαΣυνέντευξη Τύπου με θέμα την αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών για την παροχή γρήγορου Internet στα σχολεία της πόλης, παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης Ανδρέας Φίλιας, από κοινού με τον δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία Πάτρας» Ανδρέα Τζουραμάνη, τον Σύμβουλο του Δημάρχου σε θέματα Πληροφορικής Γιάννη Κωστόπουλο, τον μηχανικό Η/Υ, Μsc και ΙΤΥΕ Μιχάλη Οικονομάκη και τον μηχανικό Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΙΤΥΕ Βασίλη Αθανασόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκαν τα εξής:

Τα προηγούμενα χρόνια στο τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών οι Δήμοι της χώρας μας σχεδίασαν και ανέπτυξαν σημαντικές ευρυζωνικές υποδομές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και να καταστίσουν ανταγωνιστικότερους τους δήμους της Ελληνικής επικράτειας, προσελκύοντας επενδύσεις στην τεχνολογία, στη γνώση και στην καινοτομία.
Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των δράσεων ήταν οι χρηματοδοτήσεις του 3ου ΚΠΣ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας», η συμβολή των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι προωθητικές ενέργειες του Δ.Σ και της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΚΕ, αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από τους Δήμους της χώρας μας.
Στο θεματικό πεδίο της πληροφορικής και των επικοινωνιών  δημιουργήθηκαν επίσης διαδημοτικές συνεργασίες με στόχο την συντονισμένη αξιοποίηση των υποδομών ευρυζωνικότητας, τις κοινές δράσεις, τη διαρκή ανταλλαγή εμπειριών  και τη στενή συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.  

Παρά το γεγονός όμως ότι επενδύθηκαν πάνω από 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Υποδομών, οι υποδομές αυτές παρέμεναν στο μεγαλύτερο μέρος τους ανενεργές, αναμένοντας την αξιοποίησή τους με τις κατά καιρούς εξαγγελίες των κυβερνήσεων.
Ο Δήμος Πατρέων ανέλαβε την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ προχωρήσαμε στην αξιοποίηση του δικτύου των οπτικών ινών.  

Με δεδομένο ότι επιθυμία όλων μας είναι η χρήση των υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών - ειδικά σε μία περίπτωση όπως του Δήμου της Πάτρας ο οποίος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο το οποίο ξεπερνά τα 88 χιλιόμετρα οπτικών ινών και διατέθηκαν πάνω από 4,2 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του - προχωρήσαμε στη διερεύνηση ενός μοντέλου αξιοποίησης του δικτύου, με την κατ’ αρχήν διασύνδεση σε αυτό όλων των σχολικών μονάδων της πόλης στα οποία βρίσκονται αναμονές του δικτύου, καθώς και τα γραφεία εκπαίδευσης στις περιοχές της Πάτρας.

Στα πλαίσια της παραπάνω πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα έχουν διασυνδεθεί με το ΜΑΝ 40 σχολικά συγκροτήματα διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική κοινότητα στην κάλυψη των νέων μεθόδων διδασκαλίας και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ευελπιστούμε ότι θα συνδεθεί το σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων και θα ακολουθήσουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια.

Για την τεχνική υποστήριξη του εγχειρήματος ο Δήμος Πατρέων συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας  Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (Ι.Τ.Υ.Ε.), συνάπτοντας Μνημόνιο συνεργασίας με δεδομένο ότι το ΙΤΥΕ είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της πρόσκλησης 93 της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Υποδομών, αλλά και σήμερα βάση του Νόμου 3966/2011 (άρθρο 32), είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η διασύνδεση των σχολικών μονάδων με το δίκτυο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) προβλέπεται επίσης από την ΚΥΑ 3893 – 21/5/2010 των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας, βάσει της οποίας αποφασίζεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασύνδεση των φορέων εκπαίδευσης και έρευνας με το δίκτυο του ΕΔΕΤ, μέσω των δικτύων των ΜΑΝ της Ελληνικής Επικράτειας.

Τα άμεσα οφέλη της παραπάνω πρωτοβουλίας για την εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα είναι η δυνατότητα χρήσης των υποδομών για πρόσβαση σε εικονικές τάξεις και μαθήματα (e-class), η πρόσβαση σε εξελιγμένες υπηρεσίες Video, η χρήση συνεργατικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, η απομακρυσμένη διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων κ.α.  Επιπλέον, για το Δήμο Πατρέων θα παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε επίπεδο ενεργού εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο διασυνδέσεων και να εντοπίζονται άμεσα βλάβες που οφείλονται σε οδικά έργα που πραγματοποιούνται στην πόλη ή τυχόν αστοχίες υλικού.

Τα 40 σχολικά συγκροτήματα είναι τα εξής:
             

a/a
Τερματικό Σημείο
Ταχύτητα διασύνδεσης προτού τη διασύνδεση με ΜΑΝ
Ταχύτητα μετά τη διασύνδεση με ΜΑΝ
1
17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
10Mbps
2
21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
9Mbps
70Mbps
3
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
10Mbps
70Mbps
4
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
9Mbps
70Mbps
5
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
250Mbps
6
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
10Mbps
70Mbps
7
5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
8Mbps
250Mbps
8
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
9Mbps
70Mbps
9
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
12Mbps
70Mbps
10
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
9Mbps
250Mbps
11
11ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
7Mbps
70Mbps
12
5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΑΔ
11Mbps
250Mbps
13
5o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
7Mbps
70Mbps
14
1o ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
10Mbps
15
50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
10Mbps
16
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
9Mbps
70Mbps
17
31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
18
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
11Mbps
70Mbps
19
35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
9Mbps
70Mbps
20
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
21
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
22
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
23
55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
5Mbps
10Mbps
24
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
7Mbps
10Mbps
25
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
26
56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
10Mbps
27
44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
11Mbps
70Mbps
28
1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
13Mbps
70Mbps
29
9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
12Mbps
70Mbps
30
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
9Mbps
70Mbps
31
1o ΣΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
7Mbps
250Mbps
32
20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
33
7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
14Mbps
250Mbps
34
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps
35
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
10Mbps
36
16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
7Mbps
70Mbps
37
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5Mbps
70Mbps
38
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
11Mbps
250Mbps
39
42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
10Mbps
40
7o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
7Mbps
250Mbps
41
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
9Mbps
250Mbps
42
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
2Mbps
70Mbps

Η παραπάνω δράση θα συνεχιστεί μέχρι τη διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια θα επεκταθεί στη διασύνδεση όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη σχεδίαση της παραπάνω δράσης πολύτιμη ήταν η συμβουλή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζουραμάνη Ανδρέα ο οποίος τόσο ό ίδιος όσο και στελέχη της παράταξής του συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: