Χαράλαμπος Γερ. Στανίτσας

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Απάντηση του Δήμου σχετικά με τις αναλήθειες του ΣΥΡΙΖΑ για το εργοστασιο επεξεργασίας απορριμάτων


Με την ευκαιρία ερωτημάτων που έχουν απευθυνθεί στο Δήμο από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τον τοπικό Τύπο και αφορούν το διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η κατασκευή εργοστασίων για την επεξεργασία των απορριμμάτων δεν είναι επιλογή της Αυτοδιοίκησης αλλά του κράτους. Ο εγκεκριμένος Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) για όλους τους Δήμους του Ν. Αχαΐας. Επίσης, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4042/2012 απαγορεύουν πλέον την απευθείας ταφή των αστικών απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ κι επιβάλουν την επεξεργασία τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι θα καταβάλουν, από το 2014, πρόστιμο 35 ευρώ/τόνο απορριμμάτων, το οποίο θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ/τόνο έως του ποσού των 60 ευρώ/τόνο. Κυβερνητική επιλογή, υποχρεωτική για όλους τους Δήμους της χώρας, είναι και η επιλογή της ανάθεσης της κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας σε Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ), με τη μορφή της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι Δήμοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για να αυτοχρηματοδοτήσουν την κατασκευή και λειτουργία των εργοστασίων.
Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας εξαντλείται, δεν είχε καμία άλλη ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη επιλογή για τη διάθεση των απορριμμάτων της πόλης τα προσεχή χρόνια. Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις της τότε κυβέρνησης και των τοπικών εκπροσώπων της, αλλά και την οξεία κριτική της πλειοψηφίας των Δημοτικών Παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η παρούσα Δημοτική Αρχή απέρριψε την επιλογή της προηγούμενης για δημοπράτηση του έργου με τη μορφή της σύμβασης παραχώρησης Δημοσίου έργου, κατά το πρότυπο της σύμβασης για την κατασκευή της Ολυμπίας οδού. Αρνήθηκε να αποδεχθεί ένα διαγωνισμό με φωτογραφικές διατάξεις που δεν εξασφάλιζαν στοιχειώδη ανταγωνισμό και προέβλεπαν όρους αποικιακού τύπου. Απορρίψαμε μια πολιτική επιλογή που θα στοίχιζε στους Πατρινούς περίπου 120 ευρώ/τόνο απορριμμάτων. Αντιπροτείναμε τη δημοπράτηση της κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας, όχι ως έργου (Σύμβαση Παραχώρησης) αλλά ως υπηρεσίας (ΣΔΙΤ), όχι με αποδεκτή μία και μοναδική και μάλιστα την ακριβότερη τεχνολογία, αλλά με αποδεκτές όλες της τεχνολογίες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας και μοναδικό κριτήριο επιλογής του μειοδότη την χαμηλότερη Τιμή Εισόδου. Αυτή τη μέθοδο δημοπράτησης, που πρώτος ο Δήμος της Πάτρας πρότεινε το 2011 ως την καταλληλότερη για την προστασία των συμφερόντων των Πατρινών, σήμερα την έχει υιοθετήσει και την εφαρμόζει το σύνολο των Δήμων της χώρας. Ο πρώτος διαγωνισμός ΣΔΙΤ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οδήγησε σε Τέλη Εισόδου 61 ευρώ/τόνο απορριμμάτων. 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που προβλέπεται να κατασκευαστεί στου ΦΛΟΚΑ, θα επεξεργάζεται τα απορρίμματα όλου του νομού.  Κατά την Α΄  Φάση του διαγωνισμού δεν υπήρχαν ακόμα αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της 3ης και 4ης  Διαχειριστικής Ενότητας (Δήμοι Αιγιαλείας και Καλαβρύτων) επί του θέματος. Για το λόγο αυτό στην προβλεπόμενη  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Φο.Δ.Σ.Α. (Κύριος του έργου), και του φορέα υλοποίησης (Δήμος Πατρέων) δεν συμμετείχαν ο 3ος και 4ος Φο.Δ.Σ.Α. Έκτοτε και οι δύο προαναφερόμενοι φορείς αποφάσισαν τη συμμετοχή τους. Εκκρεμεί η τυπική διαδικασία τροποποίησης της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης ώστε να συμπεριληφθούν και οι φορείς αυτοί στους Κυρίους του έργου.
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005 σε δύο φάσεις. Στη Α΄ Φάση (προεπιλογή) κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία μιας ΜΕΑ δυναμικότητας περίπου 130.000 τόνων/έτος και μιας Μονάδας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών  δυναμικότητας περίπου 20.000 τόνων/έτος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά των ίδιων των ιδιωτών παραγωγών τους. Η συνολική προβλεπόμενη δυναμικότητα προσδιορίστηκε με βάση τα παραχθέντα αστικά στερεά απορρίμματα στο Ν. Αχαΐας το 2012. Είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσμευτική κατά την παρούσα φάση του διαγωνισμού. Η οριστική δυναμικότητα θα προσδιοριστεί στα τελικά τεύχη του διαγωνισμού και θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη σημερινή αλλά και από τη μελλοντική παραγωγή απορριμμάτων σε βάθος 25ετίας. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων για την οποία θα δεσμευτούν οι Δήμοι ότι θα διαθέτουν για επεξεργασία στο εργοστάσιο δεν θα είναι το σύνολο της δυναμικότητας της μονάδας αλλά ποσοστό αυτής. Κατά τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα στο Δήμο να αναπτύξει προγράμματα μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων, προγράμματα ανακύκλωσης κ.λ.π.
Την 1-10-2013 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα τεύχη της ΒΙ Φάσης του διαγωνισμού (ανταγωνιστικός διάλογος). Κατά τη φάση αυτή του διαγωνισμού διεξάγεται διάλογος μεταξύ της Επιτροπής Διαγωνισμού με κάθε έναν από τους διαγωνιζομένους ξεχωριστά προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα και να δοθούν διευκρινήσεις σε θέματα που αφορούν ενδεικτικά: στη χρονική διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, στην απαιτούμενη δυναμικότητα της Μ.Ε.Α., στη σύσταση των απορριμμάτων, στην ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, στο ποσοστό υπολείμματος που θα οδηγείται στο ΧΥΤΥ, στις συμβατικές υποχρεώσεις και στην κατανομή κινδύνων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και της αναθέτουσας αρχής, στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, στο μηχανισμό πληρωμών, στη χρηματοδοτική δομή κλπ.
Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου στα μέσα Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η ΒΙΙ Φάση του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει τη σύνταξη και έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου των τελικών τευχών δημοπράτησης με βάση τους οποίους οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές τους. Στα τεύχη αυτά θα καθοριστούν δεσμευτικά οι αποδεκτές τεχνολογίες, η δυναμικότητα της μονάδας, η χρονική διάρκεια της σύμβασης, το αποδεκτό ποσό υπολείμματος για ταφή στο ΧΥΤΥ, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων για την οποία οι Δήμοι θα δεσμευτούν ότι θα διαθέτουν για επεξεργασία, οι περιβαλλοντικοί όροι και δεσμεύσεις κ.λ.π. Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι το μικρότερο προσφερόμενο ύψος των Τελών Εισόδου, δηλαδή του ποσού ανά τόνο απορριμμάτων που θα καταβάλλουν οι Δήμοι για την επεξεργασία των απορριμμάτων τους.

Παγκόσμια Ημέρα 3ης ηλικίας στον Δήμο Πατρέων


Με ξεχωριστό τρόπο ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων τίμησε τους ηλικιωμένους δημότες - με αφορμή την παγκόσμια μέρα τρίτης ηλικίας – σε μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 1 Οκτωβρίου 2013 στον χώρο εστίασης «Αστέρια Live» .
Η αίθουσα κατακλύστηκε από περισσότερα από 700 μέλη των τριών ΚΑΠΗ της Πάτρας, που με τον παλμό τους και την αστείρευτη ενεργητικότητά  τους διασκέδασαν, χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι αργά το βράδυ.
Ήταν μια διέξοδος από τα προβλήματα και την καθημερινότητα, όπως τόνισε η οικοδέσποινα της βραδιάς και πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Αναστασία Παπαντωνοπούλου, η οποία επεσήμανε την ανάγκη διεύρυνσης και διατήρησης δομών που υποστηρίζουν την Τρίτη Ηλικία  και δεσμεύθηκε για τη  συνέχιση  κάθε απαραίτητης δράσης προς όφελος των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
Ο Δήμαρχος Πατρέων Ιωάννης Δημαράς, ο οποίοςτίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, δήλωσε στο πολυπληθές κοινό,  πως η τρίτη ηλικία έχει ανάγκη όσο ποτέ στήριξη και ανάπτυξη δομών σε μια πόλη με περίπου 55.000 ηλικιωμένους και με χώρα σαν την Ελλάδα που γερνάει συνεχώς!
Τους ηλικιωμένους πρωταγωνιστές της βραδιάς τίμησαν με την παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Πατρέων κ.κ. Γ. Σιγαλός, Χαρ. Στανίτσας, Θεοχ. Μασσαράς, Παν. Βαφέας, οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ.κ. Γεωργία Χρυσανθακοπούλου, Παναγιώτα Δροσοπούλου, Σπ. Πολίτης, Παν. Ξυπολιάς, Mαριάννα Σταματιάδου, ο περιφερειακός σύμβουλος Γεράσιμος Φεσσιάν, η Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ κα Λένα Αλμπάνη, ο πρώην πρόεδρος του ΚΑΠΗ Νικόλαος Ζωγράφος, ενώ τον Μητροπολίτη Πατρών εκπροσώπησε ο Αιδεσιμολογιότατος  π. Κωνσταντίνος.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση υλοποιήθηκε με  την πολύ ευγενική χορηγία και συνδρομή επαγγελματιών της περιοχής  μας, οι οποίοι στους δύσκολους καιρούς που όλοι βιώνουμε , συνέβαλλαν με τις επιχειρήσεις τους στη διασκέδαση των μελών της Τρίτης Ηλικίας.
O Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ευχαριστεί  πάρα πολύ  τους  κ.κ.  Ανδριόπουλο  Μιλτιάδη – «Αστέρια Live», Αγγελόπουλο  Δημήτρη - Τροφοδοσίες, Ακταίον  Catering – Πλέγας ,Εντελβάϊς   Ζαχαρστείο, Ζυγούρας  Κρεοπωλείο, ΛΟΥΞ- Μαρλαφέκας, Λιναρδάτος  Αρτοποιείο, Μπαρδάκης   Ζαχαροπλαστείο, Μυλωνάς  Ζαχαρ/στείο, Πλέγας  Ζαχαροπλαστείο, Σιμιτζής   Σούπερ Μάρκετ, Cavino  Οινοποιϊα, Zoomserie  Ζαχαρ/στείο.
Επίσης ευχαριστεί θερμά τον Ανδρέα  Καραχάλιο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές που εκτόξευσαντο κέφι των μελών, την Χορευτική ομάδα του Δήμου Πατρέων με πρωτεργάτη τον Χρήστο Γιαννόπουλο και την ομάδα Ε των Εθελοντών του Δήμου  Πατρέων για τη βοήθειά τους.
Εν κατακλείδι τονίζεται ότι  η οργάνωση  της εκδήλωσης, η ομαλή  κι επιτυχημένη  βραδιά, οφείλεται  στον επαγγελματισμό που επέδειξε όλο το προσωπικό του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.   

Αφή ολυμπιακής φλόγας στον μώλο της Αγίου Νικολάου για τους Ολυμπιακούς του Σότσι 2014


Η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «SOCHI 2014», στο μακρύ ταξίδι της προς το Sochi  της Ρωσίας, πέρασε σήμερα το πρωί από την Πάτρα.
Στο Μώλο της Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση, για να τιμηθεί ο ισχυρός συμβολισμός που περικλείει η Ολυμπιακή Φλόγα.
Κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής, χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς, ο Ρώσος εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «SOCHI 2014» και εκπρόσωπος της Ρωσικής Πρεσβείας, καθώς και ο Γιάννης Καρράς, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Δημαράς ανέφερε:
Φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί λαμπαδηδρόμοι της ελπίδας και της ειρήνης….
Καλωσορίζω στην Πάτρα τη φλόγα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων…
Τη  φλόγα που έρχεται από την Αρχαία Ολυμπία και μεταφέρει στη  Ρωσία  το μήνυμα της Ελλάδας που λάμπει με το πνεύμα της και τον πολιτισμό της στην παγκόσμια ιστορία…
Όπως είπε ο Βίκτωρας Ουγκώ όλος ο πολιτισμένος κόσμος, έχει μια κοινή πατρίδα: Την Ελλάδα, την Αρχαία Ολυμπία….
Μια πατρίδα που γέννησε  έννοιες όπως το μέτρο, η ευγενής άμιλλα, η συνεργασία,  η φιλοξενία, ο σεβασμός και η ανοχή στην διαφορά.
Φίλες και φίλοι,
Για άλλη μια φορά η χώρα μας στέλνει τη φλόγα της στον κόσμο, και μαζί με αυτή το μήνυμα της αντίστασης μέσω του πνεύματος σε ό,τι και όσους κάνουν τον συναγωνισμό ανταγωνισμό και θυσιάζουν ιδέες και ανθρώπους στο βωμό των συμφερόντων.
Η Ολυμπιακή φλόγα που  ξεκινά το ταξίδι της για τον κόσμο, θα ταξιδέψει παντού το μήνυμα της ειρήνης κα της ελπίδας, το μήνυμα της ισότητας και της δικαιοσύνης, το μήνυμα της ανθρωπιάς.
Εύχομαι καλό ταξίδι και καλή επιτυχία στους φίλους μας τους Ρώσους που θα παραλάβουν την  φλόγα και μαζί με αυτή το στοίχημα για μια διοργάνωση αντάξια της ιστορίας τους και βεβαίως του λαμπρού αθλητισμού τους.
           
Η εκδήλωση έκλεισε με τα χορευτικά του Δήμου Πατρέων και του παιδικού χορευτικού τμήματος της Ρωσικής Ένωσης «Σαγιούζ».

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

Από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου


Υπέγραψε και ο Δήμαρχος την καμπάνια για πτήσεις προς Λονδίνο - συνάντηση με τον Αερολιμενάρχη Το θέμα της αεροπορικής σύνδεσης του Αράξου με το Λονδίνο έθεσε σήμερα στον Αερολιμενάρχη Αράξου Γιώργο Γκουβίτσα, ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο.
 Στην συνάντηση παραβρέθηκε και η Κατερίνα Σγούρα η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών οι οποίες θα επιδοθούν σε αεροπορικές εταιρίες ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο έναρξης πτήσεων για Λονδίνο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων και ο Αερολιμενάρχης υπέγραψαν την καμπάνια πρωτοβουλίας προτρέποντας όλους τους δημότες της Πάτρας και όχι μόνο να στηρίξουν την προσπάθεια.

Παράλληλα ο κ. Δημαράς συζήτησε με τον κ. Γκουβίτσα, σχετικά με τις δυνατότητες του αεροδρομίου το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης της περιοχής αλλά και την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού.
Μάλιστα αναφέρθηκαν στην αύξηση της κίνησης που υπάρχει λόγω της δρομολόγησης προγραμματισμένων πτήσεων καθώς και του σημαντικού ενδιαφέροντος που παρατηρείται από Ρώσικες εταιρίες. Σύμφωνα με τον Αερολιμενάρχη, η κίνηση αυτή την σεζόν ήταν 15% πιο αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την καμπάνια συλλογής υπογραφών στον σύνδεσμο: http://www.petitions24.com/patras_-_london_flights

11η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών στην περιοχή της ΠάτραςΟ Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος» που δραστηριοποιείται στα όρια που καλύπτει το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας και συγκεκριμένα τους Δήμους, Πατρέων και Ερυμάνθου, πραγματοποιεί την 11η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών στην περιοχή.

Οι εκδηλώσεις στην Πάτρα λαμβάνουν χώρα από σήμερα, έως την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας μια μεγάλη περιοχή, περνώντας από Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πατρέων, καθώς και του Δήμου Ερυμάνθου.

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στην 11η Πανελλήνια  Λαμπαδηδρομία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος ο Σύλλογος της Χαλανδρίτσας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Δημαρχείο μεταλαμπαδεύοντας την φλόγα της αγάπης με την συμμετοχή συλλόγων γονέων και κηδεμόνων γυμνασίου και λυκείου Δεμενίκων, μαθητές του γυμνασίου Σαραβαλίου καθώς επίσης  και του πολιτιστικού συλλόγου Δεμενίκων.
Τα μέλη- λαμπαδηδρόμους των Συλλόγων, υποδέχθηκαν στην είσοδο του Δημαρχείου, ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς και οι Αντιδήμαρχοι Μαρία Ανδρικοπούλου-Ρούβαλη, Χαράλαμπος Στανίτσας και  Θεοχάρης Μασσαράς.
Αμέσως μετά, έγινε παραλαβή της φλόγας από τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών Τραγανού και Ανδραβίδας για να συνεχίσουν για τον Νομό Ηλείας.

Η κύρια εκδήλωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, θα γίνει την τελευταία ημέρα παραμονής της φλόγας στην περιοχή μας, την Κυριακή 29/9/2013 και ώρα 8:30 μ.μ. στον αύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων.

Η φλόγα της αγάπης, άναψε για πρώτη φορά φέτος στο Καναλάκι Δήμου Πάργας και αφού διάνυσε την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα με διάφορες διαδρομές, θα καταλήξει στην Καλαμάτα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2013, ανοίγοντας τις εργασίες της 26ης Αμφικτιονίας (Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών).