Χαράλαμπος Γερ. Στανίτσας

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

Στέγαση Συλλόγου Κωφών και Βαρυκόων από τον Δήμο Πατρέων


Στο 57ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (στο τέρμα της οδού  Νόρμαν) θα στεγαστεί ο Σύλλογος Κωφών - Βαρηκόων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, μέχρι να επισκευαστεί το κτίριο στο οποίο τους είχε παραχωρηθεί  προς στέγασή τους και το οποίο  έχει υποστεί ζημιές. Σε αυτή την απόφαση κατέληξαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Φίλιας και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Κωφών και Βαρηκόων που επισκέφθηκαν χθες το χώρο όπου στεγαζόταν παλιά το 57ο Δημοτικό Σχολείο.
Τον συγκεκριμένο χώρο είχε  προτείνει ο Δήμος στον Σύλλογο Κωφών και Βαρηκόων πριν από  έξι μήνες ως εναλλακτική λύση για την προσωρινή  μεταστέγασή του, αλλά το αίτημα έγινε τώρα αποδεκτό, καθώς μετά την επίσκεψη κρίθηκε ότι ο χώρος ικανοποιεί προσωρινά τις ανάγκες του Συλλόγου.
Η μεταστέγαση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.
Σημειώνεται ότι το κτίριο του  57ου Δημοτικού Σχολείου πρόκειται  να διαμορφωθεί έτσι ώστε από το επόμενο σχολικό έτος  να φιλοξενήσει το Ειδικό Σχολείο. 

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Εξοικονόμηση 800.000 ευρώ ετησίως από ενοίκια στον Δήμο Πατρέων


Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, επικρατούσε μια ασυνήθιστη ηρεμία. Γινόντουσαν οι τελευταίες πληρωμές προμηθευτών, χωρίς να ακούγονται παράπονα και διαμαρτυρίες. Πώς επετεύχθη κάτι τέτοιο και μάλιστα εν μέσω κρίσης; Ο Δήμος Πατρέων μέσα στο 2012 κατάφερε έχοντας συνεχή επικοινωνία με όλους τους προμηθευτές του, να ορίζει ημέρα και... ώρα πληρωμής τους, καταβάλλοντας έστω και έναντι! Αυτή η τακτική απέδωσε. Κανείς δεν έμεινε παραπονούμενος.
Πώς όμως υπήρξαν χρήματα για τους προμηθευτές ενώ στα ταμεία του Δήμου δεν έρθε η κρατική επιχορήγηση; Μέσω των περικοπών. Για παράδειγμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Π. Βαφέας πέτυχε να μειώσει τα ενοίκια που πλήρωνε ο Δήμος από 100.000 ευρώ το μήνα στα 36.000! Μάλιστα το ποσό αυτό θα μειωθεί κάτω από τις 30.000 με την αποχώρηση του Δήμου από τρία ακόμη ακίνητα!
Το συνολικό ετήσιο όφελος του Δήμου Πατρέων έφτασε λοιπόν τα 800.000 ευρώ περίπου, που δόθηκε όλο σε προμηθευτές.
Φαίνεται όμως ότι μεγαλύτερη εξοικονόμηση δεν μπορεί να γίνει δεδομένου ότι ο Δήμος φορτώθηκε αρμοδιότητες της Νομαρχίας (Πολεοδομία κ.λπ.) χωρίς να πάρει ένα... δωμάτιο για να τις στεγάσει! Άρα θ8α πληρώνει ακόμα κάποια ενοίκια.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ποσό 6.000 ευρώ περίπου θα εξοικονομήσει επιπρόσθετα ο Δήμος εγκαταλείποντας το κτίριο που στέγαζε διάφορους συλλόγους. Επί Φλωράτου, η ενοικίαση του εν λόγω κτιρίου δεν ήταν πρόβλημα αφού υπήρχε οικονομική άνεση. Σήμερα όμως ο Δήμος δεν μπορεί να καταβάλει 70.000 ευρώ ετησίως για αυτή την δραστηριότητα. Μάλιστα εκπλήσσει το γεγονός ότι έχουν στεγαστεί μόνο... 10 σύλλογοι από τους 100 που έχουν υποβάλλει στον Δήμο σχετικό αίτημα.
Ο Δήμος έχει ήδη φροντίσει διάφοροι σύλλογοι να στεγαστού σε κτίρια με όμορη δραστηριότητα. Έτσι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βρήκε χώρο σε σχολείο, οι σύλλογοι νεφροπαθών και μεσογειακής αναιμίας σε Νοσοκομεία, ο Ποδηλατικός στο Παμπελοπονησιακό κ.ο.κ.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Πατρέων παρέχει εντελώς δωρεάν σε όλους τους συλλόγους της πόλης, την Αίγλη, την Αγορά Αργύρη και το Μέγαρο Λόγου-Τέχνης για εκδηλώσεις τους.

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Απολυτίκιον Θεοφανείων
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γάρ γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει
Σοι, ἀγαπητόν Σε Υἱόν ὀνομάζουσα·
καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός,
καί τόν κόσμον φωτίσας, δόξα Σοι.

Φώτα- Ολόφωτα, Αλ.Παπαδιαμάντης

Τὴν ἐπαύριον ἦσαν Φῶτα. Τὴν ἄλλην ἡμέραν Ὁλόφωτα. Τὴν ἑσπέραν τῆς μεγάλης ἑορτῆς, ἅμα τῇ τριημερεύσει τῆς λεχοῦς καὶ τοῦ παιδίου, ἔβαλαν τὴν σκαφίδα κάτω εἰς τὸ πάτωμα καὶ τὴν ἐγέμισαν μὲ χλιαρὸν νερὸν βρασμένον μὲ δάφνας καὶ μὲ μύρτους. Ἐπρόκειτο νὰ τελέσουν τὰ «κολυμπίδια»* τοῦ παιδίου.
Ἡ καλὴ μαμμή, ἡ Μπαλαλού, ἐξήπλωσε τὸ βρέφος μαλακὰ ἐπὶ τῶν ἡπλωμένων κνημῶν της καὶ ἤρχισε νὰ λύῃ τὰ σπάργανα. Εἶχε νυκτώσει. Μία λυχνία καὶ δύο κηρία ἔκαιον ἐπὶ χαμηλῆς τραπέζης. Τὸ παιδίον, παχύ, μεγαλοπρόσωπον, μὲ ἀόριστον ροδίζοντα χρῶτα, μὲ βλέμμα γαλανίζον καὶ τεθηπός, ἀνέπνεε καὶ ᾐσθάνετο ἄνεσιν, καθ᾽ ὅσον ἀπηλλάσσετο τῶν σπαργάνων. Ἐμειδία πρὸς τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ἔβλεπε, κ᾽ ἔτεινε τὴν μικρὰν χεῖρα διὰ νὰ συλλάβῃ τὴν φλόγα. Τὴν ἄλλην χεῖρα τὴν εἶχε βάλει εἰς τὸ στόμα του, κ᾽ ἐπιπίλιζεν, ἐπιπίλιζε. Τί ᾐσθάνετο; Ἀπερίγραπτον.
Ἡ καλὴ μαμμὴ ἀφῄρεσεν ὅλα τὰ σπάργανα, ἀπέσπασεν ἁβρῶς τὴν φουστίτσαν καὶ τὸ ὑποκάμισον τοῦ βρέφους καὶ τὸ ἔρριψεν ἁπαλῶς εἰς τὴν σκαφίδα. Ἤρχισε νὰ τὸ πλύνῃ καὶ νὰ ἀφαιρῇ τὰ ἅλατα, μὲ τὰ ὁποῖα τὸ εἶχε πιτυρίσει κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς γεννήσεως, ἀφοῦ τὸ εἶχεν ἀφαλοκόψει. Ἀφῄρεσε καὶ τὸ βαμβάκιον, μὲ τὸ ὁποῖον εἶχε περιβάλει τὰς παρειὰς καὶ τὴν σιαγόνα τοῦ παιδίου, διὰ νὰ κάμῃ ἄσπρα γένεια.
Ἔλαβε τὴν «μασά», τὴν σιδηρᾶν λαβίδα ἀπὸ τὴν ἑστίαν, καὶ τὴν ἔβαλε μέσα εἰς τὴν σκάφην διὰ νὰ γίνῃ τὸ παιδίον σιδεροκέφαλον.
Τὸ βρέφος ἤρχισε νὰ κλαυθμυρίζῃ, ἐνῷ ἡ μαμμὴ ἐξηκολούθει νὰ τὸ πλύνῃ μαλακά, καὶ νὰ τὸ ὑποκορίζεται ἅμα: «Ὄχι, χαδούλη μ᾽, ὄχι, χαδιάρη μ᾽! ὄχι κεφαλά μ᾽, πάπο* μ᾽, χῆνό μ᾽!» Καὶ συγχρόνως ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ, ἡ μάμμη ἡ Πλανταροὺ καὶ ἄλλοι συγγενεῖς καὶ φίλοι παρόντες, ἔρριπτον ἀργυρᾶ νομίσματα, διὰ ν᾽ ἀσημώσουν τὸ παιδίον. Τὰ ἐπέθετον ἁβρῶς ἐπὶ τοῦ στέρνου καὶ τῆς κοιλίας τοῦ βρέφους, καὶ ὀλισθαίνοντα ἔπιπτον εἰς τὸν πάτον τῆς σκάφης.
Τὸ παιδίον δὲν ἔπαυε νὰ κλαίῃ, καὶ ἡ μαμμὴ τὸ ἐκολύμβιζεν ἀκόμη, τὸ ἐκολύμβιζε. Κολύμβα, τέκνον μου, εἰς τὴν σκάφην σου, κολύμβα, καὶ ἀπόβαλε τὴν ἅλμην σου εἰς τὸ γλυκὸν νερόν. Θὰ ἔλθῃ καιρὸς ὅτε θὰ κολυμβᾷς εἰς τὸ ἁλμυρὸν κῦμα, καθὼς ἐκολύμβησεν ὅλος, χθὲς ἀκόμη, ὁ πατήρ σου μὲ τὴν σκάφην του. «Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησε, Κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν».

Από την Δοξολογία της Πρωτοχρονιάς και την κοπή πίτας στο Δημαρχείο


Υπεβλήθη το αίτημα για την χρηματοδότηση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμάτωνΥποβλήθηκε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου από το Δήμο Πατρέων και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το αίτημα για χρηματοδότηση, από το ΕΣΠΑ, του έργου του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Αχαΐας.
Το ποσό το οποίο αναλογεί στην Αχαΐα για το εργοστάσιο είναι 27.400.000 ευρώ.

Το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την προεπιλογή έξι (6) ενδιαφερομένων μεταξύ των οποίων θα ακολουθηθεί η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Η τελική επιλογή του αναδόχου του έργου αναμένεται στο τέλος του καλοκαιριού του 2013.