Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας, γίνονται γνωστά τα εξής, σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων:
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έγγραφό του που εστάλη στον Δήμο Πατρέων, γνωστοποιεί ότι θα ξεκινήσει απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους και θα γίνεται στα ΚΕΠ του Δήμου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δεν θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο λαμβάνει ως σήμερα. Η απογραφή δε, των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η ψευδής δήλωση στοιχείων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Η απογραφή αφορά στους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα αναπηρίας και αποτελεί ατομική του υποχρέωση.
Η απογραφή θα γίνει στα ΚΕΠ, από την 1η Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, με την εξής σειρά:
-Από Α έως  Ι, θα γίνει από 1-2-2012 μέχρι 15-2-2012
-Από Κ έως  Ο, θα γίνει από 15-2-2012 μέχρι  29-2-2012
-Από Π έως  Ω θα γίνει από 1-3-2012 μέχρι  16-3-2012
Να σημειωθεί, πως αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ για την απογραφή, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που το εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει συγκεκριμένα δικαιολογητικά, που αφορούν τον ίδιο, αλλά και τον δικαιούχο και επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί, κατά το χρονικό διαστημάτων προηγούμενων έξι μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία θα πρέπει να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου, για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης). Όταν πρόκειται για ανήλικο, η καταγραφή θα γίνει από τον έναν από τους γονείς του, με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
Μετά το τέλος της απογραφής, το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας, γίνεται τέλος  γνωστό, ότι σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, θα διανέμεται στους δικαιούχους, μαζί με την επιταγή του Ιανουαρίου, έτσι ώστε να ενημερωθούν για την απογραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: