Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Γιατί δυσκολευόμαστε στην καθημερινότητά μας ;

Δημ.Καραγιάννης

Η ανάπτυξη σχέσεων με άλλους ανθρώπους, στην συνέχεια της ζωής, προσφέρει την δυνατότητα να αντικρίσουμε τον εαυτό μας με διαφορετικούς όρους. Κάθε ανθρώπινη σχέση προσφέρει στον εαυτό μας την δυνατότητα να καθρεφτιστεί, και να συνειδητοποιήσει και άλλες πλευρές του. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε στην καθημερινότητά μας, γιατί διαρκώς μας αμφισβητούνται ιδιότητες που θεωρούμε ότι κατέχουμε, και μας ζητούνται να κατανοούμε τους κώδικες επικοινωνίας των άλλων, αντί οι άλλοι να κατανοούν τους δικούς μας. Δηλαδή μας ζητείται να κατανοήσουμε και να αγαπήσουμε, την ίδια στιγμή που προσδοκούμε να μας κατανοήσουν και να μας αγαπήσουν οι άλλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: