Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Αλλαγές στην Δημοτική αρχή


Με σημερινή απόφασή  του ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Γιάννης Δημαράς προχώρησε σε αλλαγές σε ό,τι αφορά τις αντιδημαρχίες.

Συγκεκριμένα: Ανακαλεί τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνου Μπουρδούλη ως αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδημάρχου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και υπεύθυνου για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ρίου λόγω της εκλογής του στη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.


-Ορίζει ως αναπληρωτή Δημάρχου τον κ. Γεώργιο Σιγαλό Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Έργων Αυτεπιστασίας και υπεύθυνο για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Βραχναιϊκων και Παραλίας.


-Τροποποιεί τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπου Στανίτσα, ως Αντιδημάρχου  Υγείας και Πρόνοιας, τον ορίζει ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Υγείας - Πρόνοιας και του μεταβιβάζει συμπληρωματικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:


α)Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου εκτός από το τμήμα Παιδείας – Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.

β) Την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

γ)Την ευθύνη για θέματα συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με το Πανεπιστήμιο και το ΑΤΕΙ Πάτρας και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

δ)Την ευθύνη συνεργασίας με το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

ε)Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των καταστάσεων μισθοδοσίας και υπερωριών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

στ)Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).-Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Μανέττα Αντιδήμαρχο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Άρδευσης, Βοσκοτόπων και υπεύθυνου για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ρίου από 06-04-2012 έως 31-12-2012 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:α)Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και παρακολούθηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων του Δημάρχου.

β)Την εποπτεία και ευθύνη της αξιοποίησης εγγει­οβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης

γ)Την διαχείριση των βοσκοτόπων

δ)Την εποπτεία των δημοτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠ και των τμημάτων των επιχειρήσεων και οργανισμών του Δήμου που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ρίου.

ε) Την υπογραφή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ρίου

στ)Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΑ.