Χαράλαμπος Γερ. Στανίτσας

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Ενημέρωση από εκπρόσωπο τύπου της Δημοτικής Αρχής

      Επειδή ο κόσμος μας ψήφισε για να κάνουμε έργο και όχι για να παρακολουθεί τα σήριαλ της επηρμένης μωροφιλοδοξίας τινών και τινών, από σήμερα και κάθε Τρίτη θα δημοσιεύω την ενημέρωση του εκπροσώπου τύπου της Δημοτικής Αρχής, Πέτρου Ψωμά. Ο κόσμος θέλει να ασχολούμστε με τα προβλήματά του και πιστεύω ότι σιγά σιγά η Δημοτική Αρχή αρχίζει να βρίσκει τον βηματισμό της. Όσοι θέλουν το καλό της Πάτρας δουλεύουν, οι άλλοι απλά μας δουλεύουν!                            
                                                                               

Πάτρα 19/7/2011

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
Μετά την ένταξη του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια του σταθμού,  εστάλη στην Αθήνα ο φάκελος για  να υπαχθεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας για επιτάχυνση των διαδικασιών,  η σχετική επιτροπή απεφάνθη θετικά για την ένταξη του ΣΜΑ στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έτσι προχωράει κανονικά η προμήθειά του.

ΔΕΥΑΠ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΠ η υπογραφή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αποχέτευση λυμάτων, Δημοτικό Διαμέρισμα Ρίου και Αγίου Βασιλείου Δήμου Ρίου», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το πρόγραμμα αφορά την αποχέτευση των περιοχών Ρίου και Αγίου Βασιλείου και μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης καθίσταται δυνατή η άμεση έναρξη των διαδικασιών για τη δημοπράτηση του σημαντικού αυτού έργου, με στόχο την έναρξή του το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Με την υλοποίηση αυτού του έργου, θα επιτευχθεί και θα επιλυθεί οριστικά η προστασία του Πατραϊκού από την παροχέτευση των λυμάτων. 
Για αντίστοιχο έργο που αφορά τους νοτιο-ανατολικούς οικισμούς του Δήμου και πιο συγκεκριμένα τις περιοχές Μιντιλόγλι, Ροϊτικα, Βραχνέικα, τμήμα Μεσσάτιδας κλπ., ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, έχει επίσης υποβληθεί πρόταση και τεχνικό δελτίο. Η έγκρισή του εκκρεμεί καθώς σε αυτή τη φάση ζητήθηκε, στο υπηρεσιακό επίπεδο, συρρίκνωση του προϋπολογισμού κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ο προϋπολογισμός των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από όλη τη χώρα, είναι μεγαλύτερος από τις πιστώσεις του προγράμματος. Ο φάκελος αυτή την περίοδο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Από την πλευρά του Δήμου Πατρέων και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΠ δεν γίνεται αποδεκτή η συγκεκριμένη συρρίκνωση και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες πολιτικής παρέμβασης στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε το έργο να προχωρήσει τελικά όπως έχει σχεδιαστεί. Θεωρούμε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έως το Φθινόπωρο να ενταχθεί και αυτό το έργο στο εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα, ώστε άμεσα να προχωρήσει η δημοπράτηση και η έναρξη της κατασκευής του.

Τα δύο προγράμματα από κοινού αποτελούν για τον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποδομών. Η υλοποίησή τους αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη για την αποχέτευση του Δήμου Πατρέων και θα απαλλάξει σε μεγάλο βαθμό την πόλη από το βραχνά και το άλγος των βοθρολυμάτων.


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Το θέμα της ανέγερσης σχολικών μονάδων είναι ένα καίριο θέμα για τον Δήμο Πατρέων καθώς αφορά το σχολικό περιβάλλον των μαθητών της Πάτρας, τις ασφαλείς, σύγχρονες και ανθρώπινες  υποδομές και κατ΄ επέκταση την ποιότητα της εκπαίδευσης στην περιοχή μας. 
Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου  στο Δημοτικό Μέγαρο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν  ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και ο Αντιδήμαρχος Έργων από την πλευρά του Δήμου Πατρέων, οι Σύλλογοι Γονέων του 12ου  του  16ου & του  67ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών, ο  Σύλλογος Γονέων του  3ου Γυμνασίου Πατρών, οι διευθυντές του   12ου  και του 16ου  Δημοτικών Σχολείων Πατρών και ο υποδιευθυντής του  3ου Γυμνασίου Πατρών.
Πρόκειται για σχολικές μονάδες των οποίων η ανέγερση εκκρεμεί από το 2008, οπότε και έγινε ο σεισμός της Πάτρας.
Όπως όλοι γνωρίζετε η αρμοδιότητα της ανέγερσης σχολικών κτιρίων περιήλθε στο διευρυμένο Δήμο Πατρέων από την 1/1/2011.
Από τις  αρχές  Ιανουαρίου η Αντιδημαρχία Παιδείας ασχολήθηκε με το θέμα πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκομένους φορείς της εκπαίδευσης, τους γονείς  και την Περιφέρεια.
Παρά τις  αλλεπάλληλες συναντήσεις, επιστολές και τηλεφωνικές  επικοινωνίες  του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Παιδείας με τον Αντινομάρχη κ. Αλεξόπουλο από τον Ιανουάριο, δεν κατέστη δυνατόν να παραλάβουμε τους φακέλους των εν λόγω σχολείων πριν από τις  7/6/2011.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η μεγάλη  καθυστέρηση για την οποία καμία ευθύνη δεν φέρει ο Δήμος Πατρέων, προκάλεσε εύλογες καθυστερήσεις.
Παρά ταύτα αμέσως όταν  παραλάβαμε τους φακέλους, δόθηκαν κατευθύνσεις στη Διεύθυνση Έργων προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός ωριμότητας των φακέλων και να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του και υποβολής του στο ΕΣΠΑ προς υλοποίηση των έργων.
Η εντολή  του Δημάρχου ήταν σαφής: Πρόκειται για έργα άμεσης προτεραιότητας. 
Ο Δήμαρχος Πατρέων δια του Αντιδημάρχου Παιδείας και Ηλεκτρονικής διαβούλευσης και επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφορικής. κ. Φίλια, έθεσε στη διάθεση   των Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε διευκόλυνση σε υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί το έργο του επιστημονικού προσωπικού του Δήμου.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2011 ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την ωριμότητα των φακέλων και συζητήθηκε η προτεραιότητα συμπλήρωσης των φακέλων καθώς και τα χρονοδιαγράμματα  ολοκλήρωσής τους.
Συγκεκριμένα τα 16ο και το 67ο Δημοτικά Σχολεία Πατρών έχουν σημαντικό βαθμό ωριμότητας φακέλου, εν αντιθέσει με το 3ο Γυμνάσιο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών των οποίων οι φάκελοι υστερούν σημαντικά. 
Το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Βασίλη Λοτσάρη ξεκινά από 4 έως 8 μήνες κατά περίπτωση ανάλογα με την προτεραιότητα και το βαθμό ωρίμανσης του έργου. 
Και  τα τέσσερα σχολικά κτίρια θεωρούνται σημαντικά και απασχολούν την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην περίπτωση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών για το οποίο παρόλο  που δεν υπάρχει  ώριμος φάκελος με εντολή  του Δημάρχου θα δοθεί άμεση προτεραιότητα μιας και πρόκειται για το μοναδικό σχολείο που οι μαθητές του μεταφέρονται καθημερινά σε άλλο κτίριο εδώ και αρκετά χρόνια επιβαρύνοντας οικονομικά το Δήμο και τον κρατικό προϋπολογισμό κατ’ επέκταση. 
Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει να ολοκληρωθούν οι φάκελοι και να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
Από τη στιγμή εκείνη η υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιηθεί παράλληλα.

ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
Η καθημερινότητα του πολίτη και η εξεύρεση ελεύθερων χώρων για τα παιδιά ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο Πατρέων.
Ένας τέτοιος χώρος, ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος, είναι το πάρκο της περιοχής του Αγίου Αλεξίου, όπου βρισκόταν το παλιό λούνα-πάρκ.
Ο χώρος έχει καθαριστεί και προορίζεται για πλατεία και παιδική χαρά. Στην εκεί ευρισκόμενη έκταση του Δήμου Πατρέων -4 στρέμματα συνολικά- έχουν γίνει από τον περασμένο Απρίλιο όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις: αποσύρθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα, απομακρύνθηκαν τα παραπήγματα και η περιοχή καθαρίστηκε.
Σήμερα, το Φυτοτεχνικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων εκπονεί μελέτη προκειμένου να κατασκευαστεί στην περιοχή πλατεία και παιδική χαρά που θα τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Σημειώνεται πως πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέπει τη δημιουργία παιδικών χαρών, χωρίς την πλήρη διασφάλιση που προϋποθέτει ειδικές προδιαγραφές, περίφραξη, φύλαξη κλπ.
Με την ευκαιρία διευκρινίζεται από τον Δήμο Πατρέων πως η σχετική υπηρεσία φροντίζει σε καθημερινή βάση τις πλατείες, τα πάρκα και τις παιδικές χαρές της Πάτρας, με στόχο όλοι οι υπάρχοντες χώροι αναψυχής και διασκέδασης για παιδιά και μεγαλύτερους να είναι διαρκώς διαθέσιμοι, καθαροί, εύχρηστοι και λειτουργικοί.


Δεν υπάρχουν σχόλια: