Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Χωρίς καμία αύξηση τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ
Σχετικά με  δημοσιεύματα που αφορούν  στα τιμολόγια  της ΔΕΥΑΠ στις δημοτικές ενότητες Μεσσάτιδας, Βραχνεϊκων, Ρίου και Παραλίας, απο τη ΔΕΥΑΠ  γίνονται γνωστά τα εξής:
1.         Η τιμολογιακή πολιτική η οποία εφαρμόζεται στους προ Καλλικράτη Δήμους Βραχνείκων, Μεσσάτιδας, Ρίου , Παραλίας   και αποτελούν σήμερα μέρος του ενοποιημένου Δήμου Πάτρας , ψηφίσθηκε τον Ιούνιο. του 2011, και παραμένει για τρίτη συνεχή χρονιά χωρίς αύξηση (2011,2012,2013) .
Βασικά σημεία της αποτελούν :
α) Χρέωση της κατανάλωσης σε ποσοστό 60% επί των χρεώσεων του προ Καλλικράτη Δήμου Πάτρας.
β) Μειωμένο τιμολόγιο για τις περιοχές των πρώην Δήμων όπως αυτές ίσχυαν πριν την συνένωση. (έκπτωση επί πλέον40% επί των νέων τιμολογίων για συγκεκριμένα  δημοτικά διαμερίσματα ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ είναι από τις χαμηλότερες πανελλαδικά.
2.         Η επέκταση των ορίων της ΔΕΥΑΠ , σε συνδυασμό με την έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού για την τρίμηνη καταμέτρηση των υδρομετρητών δημιούργησε την ανάγκη καταμέτρησης σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (εξαμηνιαίες καταμετρήσεις).
Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα χρέωσης των καταναλωτών με ανώτερες κλίμακες τιμολόγησης η ΔΕΥΑΠ :
α) Πραγματοποίησε όλους τους απαραιτήτους αναλογισμούς στα μη μετρηθέντα τρίμηνα.
β) Δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των εξαμηνιαίων λογαριασμών (2 τρίμηνα) σε δυο η και περισσότερες δόσεις .
γ) Εξετάζει μια προς μια τις περιπτώσεις δημοτών που απευθύνονται στη ΔΕΥΑΠ εκφράζοντας διαφωνία σε χρεωθέντες λογαριασμούς.
δ) καθιερώνει για το 2013 το σύστημα τετράμηνης καταμέτρησης με έκδοση δίμηνου έναντι λογαριασμού , ο οποίος θα συμψηφίζεται με τον εκκαθαριστικό του τετραμήνου.
3.         Υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων στις χρεώσεις σε σχέση με τους προ Καλλικράτη Δήμους,οι οποίες οφείλονται όχι στη νέα τιμολόγηση, αλλά  στο γεγονός ότι οι καταμετρήσεις πριν το έτος 2011 ήταν ελλιπείς η  σε κάποιες περιπτώσεις ανύπαρκτες (τεκμαρτές μικρές καταναλώσεις) με αποτέλεσμα στις πρώτες πραγματικές μετρήσεις να εμφανίζονται πολύ μεγάλες καταναλώσεις.
Κάθε μία περίπτωση εξετάζεται και εφαρμόζονται αναλογισμοί όπως προβλέπεται  από αποφάσεις του ΔΣ της Επιχείρησης.
4.         Το Ειδικό Τέλος του Ν.1069/80 υπολογίζεται σε ποσοστό 80 % επί της           " αξίας του καταναλισκόμενου  ύδατος".
-           Με βάση το άρθρο 11 του Ν.1069/80 επιβλήθηκε για τη δεκαετία από ιδρύσεως της εκάστοτε ΔΕΥΑ (στη ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 1989-1999 ).
-           Κατά το άρθρο 43 παρ.3 του  Ν.2065/1992 παρατάθηκε για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση  λήξη του (στη ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ  1999-2009 )
-           Κατά το  άρθρο 26 παρ.3 Ν. 3013/2002 παρατάθηκε για μία δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του (στην περίπτωση ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 2009-2019).
Σημειώνεται ότι κατά το νόμο δεν προβλέπεται απαλλαγή περιοχών από την επιβολή του Ειδικού Τέλους  80% για οποιοδήποτε λόγο.
5.         Σε όλες τις χρεώσεις εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος ΦΠΑ. 13%  επί των καταναλώσεων νερού και 23% για όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις (ειδικό τέλος 80% και  αποχέτευση όπου υπάρχει).

Δεν υπάρχουν σχόλια: