Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Change For A Dollar
Is he asking for Change, or is he asking for CHANGE?
Follow a man as he affects multiple peoples' lives with just one dollar, proving that it doesn't take much to be the change in someone's life.

Ψάχνει για Ρέστα ή ψάχνει για Αλλαγή ; 
Ακολουθείστε ένα άνθρωπο καθώς επηρρεάζει τις ζωές πολλών ανθρώπων απλά με ένα δολλάριο, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται πολύ για να γίνει η αλλαγή στην ζωή κάποιου!

Δεν υπάρχουν σχόλια: